Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Halle!

Wat kan je gratis online raadplegen?

  • De akten van de burgerlijke stand (doorzoekbaar op data tot 1925)

Sinds 31 maart 2020 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Deze openbaar gestelde registers zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar! U hoeft u voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar de leeszaal. U kunt dit alles van thuis uit volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in uw eigen digitaal dossier bijhouden. Je hoeft je enkel te registreren wanneer je een digitaal dossier met je zoekresultaten wil aanmaken. Dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

  • De bevolkingsregisters van Halle, Lembeek en Buizingen (tot 1900)
  • De college- en gemeenteraadsnotulen (tot 1920)
  • De collectie tekstaffiches WOI (doorzoekbaar op data)

Belangrijk:

Als je dus een zoekopdracht ingeeft, krijg je enkel resultaat uit de reeksen waaraan data is gelinkt (zie hierboven). Maar heel wat van deze nieuwe reeksen bevatten zelf een index (bv. de notulen of de bevolkingsregisters) en kunnen dus probleemloos via de boomstructuur (linkermarge) worden geraadpleegd. Ondertussen werken vrijwilligers voort om de nieuwe beelden van metadata te voorzien.

Registratie

Registreer hier om onmiddellijk en onbeperkt toegang te krijgen tot honderdduizenden akten en gegevens.

Registreren

Aanmelden

Informatie

Openingsuren: woensdag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Adres: Meiboom 16, 1500 Halle

Telefoon: 02/365 97 70

Email: denast@halle.be

Website: www.denasthalle.be

Facebook: www.facebook.com/denasthalle